De Noorderbrug maakt werk van haar visie

  • Volg ons:

06.05.2016

De Noorderbrug maakt werk van haar visie: het aanboren van eigen kracht, eigen regie en talenten van cliënten, hun familie, medewerkers en andere betrokkenen bij de organisatie. Logischerwijs is het bepalen van de strategie en het meerjarenbeleid van De Noorderbrug dan niet langer alleen een zaak van de raad van bestuur en het managementteam en ‘van bovenaf’, maar juist ook van ‘onderaf’, zodat cliënten, hun familie en medewerkers hierop maximaal invloed kunnen uitoefenen!

In het kort

Vanuit haar visie betrekt De Noorderbrug heel bewust cliënten, verwanten, medewerkers en andere betrokkenen nauw bij haar dienstverlening. Dit doen we vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en het ontdekken van talenten en mogelijkheden kwaliteit van leven geeft. Bijzonder was bijvoorbeeld al de bouw van het innovatieve en grootschalige Wooncentrum Groningen, dat gebeurde op advies van cliënten en hun familie en waarbij zij gedurende het hele proces hebben meegedacht over allerlei zaken, van het interieur en inrichting tot aan de manier waarop de tuin is aangelegd.

Die visie trekt De Noorderbrug naadloos door naar haar meerjarenstrategie, waar de organisatie dit jaar wel op heel bijzondere wijze mee aan de slag is gegaan. Om de meerjarenstrategie van De Noorderbrug nieuwe impulsen te geven werd er een spectaculaire Battle georganiseerd, waarbij bestuurder Marianne van der Harten zich al voor de start van De Battle verbond aan de uitslag van deze dag.

Ready to rumble
Ruim 130 enthousiaste cliënten, verwanten, medewerkers, leden van de Raad van Toezicht van De Noorderbrug en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gingen in het najaar van 2015 de uitdaging aan om samen te ontdekken in welke beweging de meeste energie zit voor De Noorderbrug. Daarbij werd nagedacht over de vragen: wat voegt waarde toe aan de kwaliteit van leven van cliënten, wat maakt het werk voor medewerkers aantrekkelijk en hoe blijven we financieel gezond? Geïnspireerd door aansprekende ‘energizers’ zoals muziek en film, en onder hoge tijdsdruk, kwam de creativiteit van de teams los en kwamen de beste ideeën naar boven. Aan de hand van gevarieerde werkvormen is in verschillende stemrondes met elkaar bepaald welke koers het meest kansrijk is voor De Noorderbrug.

Enkele reacties van de deelnemers: “Het is fijn dat je met elkaar in gesprek bent. Samen kom je vaak tot de beste ideeën.” “Door mee te mogen denken over de strategie van De Noorderbrug krijg ik het gevoel dat ik nog meedoe in de maatschappij.” “Het kan zijn dat je morgen aan de andere kant van de deur zit. Dan wil je ook dat je beste zorg krijgt.”

Battle proeftuin
Voor elke winnende beweging is een experiment uitgedacht dat inmiddels is uitgevoerd. Zo was er het idee van een cliënt, een computerloze dag en tijd voor de ‘waarde-loze vraag’, om elkaar écht te leren kennen vanuit oprechte aandacht voor - en contact met elkaar. En pleitte een verwant met zijn idee voor het creatiever omgaan met regels, om zo de cliënt centraal te zetten. Het project ‘Van dacht aan, naar aandacht’, een uitwerking van de aandachtsvraag van de cliënt, won zelfs een eervolle vermelding voor de NPGZ-stimuleringsprijs. Een stimuleringsprijs van een samenwerkingsverband van negentien zorgorganisaties in Groningen en Drenthe, bedoeld om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking aantoonbaar te verbeteren.

Binnen het project 'Van dacht aan naar aandacht' krijgen medewerkers aandachtstraining. Een poging om in deze drukke en onzekere tijden met een ‘leeg hoofd’ cliënten te benaderen. Het gaat om de beweging terug naar de intrinsieke waarde van het werken in de zorg.  Ook wordt er onderzocht wat het effect daarvan is op de kwaliteit van leven van cliënten. We zien dat cliënten graag gezien willen worden als mens met al zijn emoties, behoeften en gedachten van dat moment en erkenning krijgt voor wie hij is. Ook medewerkers voelen zich op hun best als ze contact maken en aansluiten bij de wensen van de cliënt. Martine Buist-Bouwman, gedragswetenschapper bij De Noorderbrug: "Met de aandachtstrainingen willen we een bijdrage leveren aan mooi leven (van de cliënt), mooi werk (van de medewerker) en financieel gezond (door minder ziekteverzuim). Ook willen we een idee introduceren dat goed overdraagbaar is en dat een bijdrage aan de wetenschap levert."

Meer weten?
Kijk op www.noorderbrug.nl of stuur een e-mail naar info@noorderbrug.nl.

De Noorderbrug Battle

Print deze pagina