De Noorderbrug in het nieuws: "Het wordt spannend voor de cliënten"

  • Volg ons:

07.11.2014

Tekst: Robert Jan Speerstra, Leeuwarder Courant, 5 november 2014

Ook De Noorderbrug ondervindt de gevolgen van de overheveling van zorg van het rijk naar de gemeenten. Bij de noordelijke instelling voor lichamelijk gehandicapten moeten 180 medewerkers vertrekken.

Eigenlijk is ze best content, bestuursvoorzitter Marianne van der Harten van De Noorderbrug. Natuurlijk, er vertrekken nog altijd veel medewerkers bij haar zorginstelling: zo'n 180 van de 910. Fraai nieuws is dit niet.Maar het had veel erger gekund, zegt ze. En er vallen geen gedwongen ontslagen, werd afgelopen weekend bekend. Een half jaar geleden vreesde Van der Harten nog dat er 200 of meer ontslagen zouden vallen - waarschijnlijk ook gedwongen - als gevolg van de overheveling van zorg van het rijk naar de gemeenten in 2015. Gemeenten kopen straks minder zorg in bij De Noorderbrug dan nu, was de verwachting in mei.

Hoewel deze verwachting lijkt uit te komen, vallen de klappen enigszins mee. De Noorderbrug heeft veel aanbestedingen binnen weten te halen. ,,Wij hebben gelukkig met alle gemeenten waar cliënten wonen contracten kunnen afsluiten. Overigens wel met forse kortingen.''

Minder en andere medewerkers en begeleiders
En die cliënten treffen vanaf begin volgend jaar dus minder en bovendien andere medewerkers en begeleiders. ,,Sommige collega's zullen iets anders gaan doen, dat moet wel'', legt Van der Harten uit. ,,Zij moeten straks van de extra- naar de intramurale zorg, dus naar de vaste woonlocaties in plaats van bij de mensen thuis langs.''

Dit gaat ook spannend worden voor de cliënten, weet de bestuursvoorzitter. ,,Veel dingen zullen nieuw zijn en dat maakt cliënten vaak bang en onzeker. Zij raken uit balans en vallen terug in oud gedrag. Hierdoor zal er juist meer zorg nodig zijn. Dat is het kromme.''

Daarnaast zijn er enkele ,,hoofdpijndossiers'', zoals ze het noemt. Het eerste dossier is het vervoer. ,,Daarop komen wij 1 miljoen euro tekort. Sommige gemeenten willen het vervoer niet meer betalen. Dongeradeel bijvoorbeeld. Terwijl het kabinet daarvoor wel geld beschikbaar heeft gesteld. Hierdoor gaan wij waarschijnlijk klanten verliezen.''

Dat niet alleen. Er zullen ook veel zorgmijders komen, verwacht Van der Harten. Die gaan straks niet meer naar bijvoorbeeld de dagbesteding toe. ,,Het gevolg is dat hun thuissituatie uit evenwicht raakt.'

Logeren
Het tweede hoofdpijndossier is het kortdurend verblijf. Logeren dus. ,,Daar krijgen wij straks tussen de 20 en 26 euro per etmaal voor en daar moeten wij alles voor doen. Ik zou niet weten hoe. Terwijl het zeer belangrijk is. Logeren is een vorm van respijtzorg, zoals wij dat noemen. Het gezin krijgt even rust terwijl – bijvoorbeeld – het kind er lekker tussenuit kan. Goed voor beide partijen. Het is een feestje voor de jongere en het gezin kan op adem komen.''

Als gevolg van de haast die het rijk en ook de gemeenten hebben, wordt de samenhang met bijvoorbeeld de jeugdzorg niet gezien, concludeert Van der Harten. ,,Dit wordt geen ‘zachte landing', zoals steeds is gezegd. Het moet in een te korte tijd gebeuren en met erg weinig budget. De ideeën zijn niet per se verkeerd, maar het tempo is te hoog.''

Er is vertrouwen nodig, besluit de bestuursvoorzitter, en iets meer tijd. ,,We moeten af van de negatieve beelden die we van elkaar hebben. De gemeenten wat betreft hun beeld dat zorginstanties geld over de balk smijten en zorginstanties wat betreft hun beeld dat gemeenten er geen verstand van hebben. Het is nog niet te laat. Dit is complex. We moeten echt samen optrekken.''

Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

"Baat bij regelmaat"

Ben Spoelstra kreeg in 2009 een hersenstaminfarct. De Leeuwarder heeft behoefte aan structuur. Die krijgt hij in activiteitencentrum De Cande.

Hij valt maar meteen met de deur in huis. ,,Het is nog onzeker wat er gaat gebeuren'', zegt Ben Spoelstra (72) uit Leeuwarden. ,,Ik hoop dat er voor mij niet te veel verandert.'' Spoelstra kreeg vijf jaar geleden een hersenstaminfarct. Hij onthoudt niet alles meer en is tegenwoordig sneller vermoeid.

De mensen van De Noorderbrug houden hem goed in de gaten. ,,Dat heb ik ook nodig. Ik werk nog wel eens te lang door. Hier letten ze daarop en bieden ze mij structuur'', zegt Spoelstra in activiteitencentrum De Cande, aan de Wijnhornsterstraat achter het station.

Hij woont zelfstandig, met zijn vrouw, in de wijk Camminghaburen. Drie vaste dagen per week gaat Spoelstra naar De Cande, met de taxi of een busje. ,,Ik word gehaald en weer naar huis gebracht.'' Zijn dagen zien er overzichtelijk uit. ,,Dinsdag, woensdag en donderdag ben ik hier bij De Noorderbrug. Met veel plezier. En elke maandagmiddag komt de thuisbegeleidster bij ons.''

De regelmaat bevalt Spoelstra goed. ,,Dinsdagmorgen is hier fitness, daarna kringgesprek. Daar heb ik veel aan. Dinsdagmiddag ben ik vaak bezig in de tuin'', vertelt hij.

,,Woensdagmorgen doe ik inkopen bij de Jumbo, voor het warme eten tussen de middag. Dan rust ik meestal ook wat. En woensdagmiddag is er zaalsport. Donderdagmorgen doe ik weer de tuin of ga ik de buurt in om de boel wat schoon te houden. Donderdagmiddag doen we vaak een spel, bijvoorbeeld kaarten.''

Of dit zo blijft, is de vraag, weet Spoelstra. ,,Soms maak ik me wel zorgen. Moet ik straks in plaats van naar De Cande naar bijvoorbeeld een wijkcentrum? Zonder goede begeleiding en structuur? Want dat zou het alternatief zijn. In die onzekerheid moet ik me niet te veel begeven, merk ik.''

Mantelzorg
Maar dat is niet alles. ,,Ik maak me ook zorgen om de mantelzorg. Mijn vrouw is niet zo lang geleden drie keer geopereerd. Zij krijgt nu huishoudelijke hulp, maar ook die wordt minder. En mijn vrouw is eigenlijk mijn mantelzorgster.''

Bestuursvoorzitter Marianne van der Harten van De Noorderbrug kan zich de ongerustheid goed voorstellen. ,,Die leeft bij veel meer cliënten. Hoe komt het straks? En dat terwijl deze cliënten juist veel zekerheid en duidelijkheid nodig hebben. Doordat de onzekerheid en de angst toenemen, moeten zij een groter beroep op ons doen. Maar de onzekerheid kan nog wel even duren. Pas eind 2015 is alles duidelijk.''

Ben Spoelstra hoopt dat zijn drie dagen bij De Cande overeind blijven. ,,Misschien gaan ze wel korten op de thuisbegeleidster op maandag die ons nu zo goed helpt met vragen die wij hebben. Of korten ze op dagen of op bepaalde activiteiten hier. Dat zou heel jammer zijn. De sfeer is zo leuk. Wij hebben serieuze gesprekken, maar maken ook veel plezier.''

Tekst: Robert Jan Speerstra, Leeuwarder Courant, 5 november 2014

Print deze pagina