De Noorderbrug in gesprek met staatssecretaris van Rijn over 'De Nieuwe Praktijk'

  • Volg ons:

08.06.2015

Op maandag 8 juni 2015 wordt in het Posthuis Theater in Heerenveen een tafeldiscussie georganiseerd waarbij staatssecretaris Martin van Rijn in gesprek gaat met verschillende betrokkenen bij de zorg. De Noorderbrug is één van de partijen die is uitgenodigd om met van Rijn in gesprek te gaan over de uitwerking van de veranderingen in de zorg en de initiatieven die als gevolg hiervan ontstaan in de nieuwe praktijk.

In het kort

Per 1 januari 2015 is de hervorming van de langdurige zorg een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo en Jeugdwet. De overheveling van zorgtaken aan de gemeenten is gedaan om de zorg dichter bij mensen te organiseren. Om een beeld te krijgen van hoe alle veranderingen uitwerken en welke initiatieven ontstaan in de nieuwe praktijk, gaat staatssecretaris van Rijn tot eind 2015 in gesprek met verschillende ‘iconen’ uit de zorg. Van cliënten tot mantelzorgers, van zorgprofessionals tot bestuurders.

Tijdens de tafeldiscussie in Heerenveen spreekt staatssecretaris van Rijn onder andere met een cliënt, een vrijwilliger in de zorg en de wethouder van de gemeente Zoetendal. Namens De Noorderbrug  zal Gerda Meinsma, RVE-manager Friesland, aansluiten om met van Rijn te spreken over één van die nieuwe initiatieven, namelijk Zelforganiserend werken. De hervormingen in de zorgsector maken dat er ‘meer met minder’ gedaan moet worden. Van cliënten wordt in toenemende mate verwacht dat zij vanuit eigen kracht meer hun eigen regie voeren. Parallel daaraan past volgens De Noorderbrug dat medewerkers vanuit hun eigen kracht werken. Om dat proces te ondersteunen heeft De Noorderbrug de transitie naar zelforganiserende teams ingezet.

Zelforganiserend werken

Een zelforganiserend team is een team van professionals dat gebruik maakt van elkaars vaardigheden. De teams worden procesgericht gecoacht door vijf managers, ieder verantwoordelijk voor een Resultaat Verantwoordelijke eenheid (RVE). Voorheen werkten medewerkers voornamelijk binnen één vorm van dienstverlening. Binnen de nieuwe teamsamenstelling komen veel deskundigheden samen, waardoor het specialisme van de medewerkers nog beter benut kan worden en medewerkers sneller kunnen reageren op de behoefte van de cliënt en zijn omgeving. Elk team krijgt een aantal tools, zoals kaders, managementinformatie en budgetverantwoordelijkheid. Daarbinnen maakt het team eigen keuzes, passend bij de kernwaarden van De Noorderbrug.

De overhead en de managementstructuur van De Noorderbrug zijn de afgelopen jaren afgebouwd, waardoor de verantwoordelijkheid dichterbij het primair proces komt te liggen. Met de transitie naar zelforganiserende teams die vanaf 1 januari 2015 is ingegaan, is een volgende stap gezet. Deze nieuwe manier van werken stimuleert persoonlijk leiderschap en vakmanschap van medewerkers.

Praktische informatie

De tafeldiscussie vindt plaats van 16.00 uur – 17.00 uur in het Posthuis Theater in Heerenveen (Fok 78, 8441 EV Heerenveen). Het evenement is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De toegang is gratis.

Print deze pagina