De Noorderbrug en MindUp starten gezamenlijk dagbestedingsinitiatief

  • Volg ons:

20.04.2015

Op donderdag 23 april 2015 heropende wethouder Marja Krans van de gemeente Smallingerland Activiteitencentrum Het Kompas in Drachten. Een sterk initiatief waarbij De Noorderbrug en MindUp hun krachten bundelen. De samenwerking maakt het mogelijk om dagbesteding in de regio efficiënter op te pakken. “Onze cliënten hebben heel verschillende achtergronden,” zegt Gerda Meinsma, RVE manager bij De Noorderbrug. “Maar we zien nu al bijzondere ontmoetingen ontstaan.”

In het kort

Door de samenwerking worden de beschikbare ruimten binnen het bestaande activiteitencentrum van De Noorderbrug optimaal benut. Cliënten kunnen kiezen uit een ruimer palet aan activiteiten. Behalve gezamenlijke huisvesting maken de organisaties ook gebruik van elkaars netwerk, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligers en mantelzorgers. Het samenbrengen van cliëntgroepen vergroot ook de participatiemogelijkheden in de wijk.

Sibren de Jonge, activiteitenbegeleider bij MindUp, benoemt een voordeel van de samenwerking: “MindUp heeft de bedrijfskantine van Het Kompas overgenomen. Onze cliënten verzorgen tussen de middag een gezonde en gevarieerde lunch. Medewerkers en cliënten van De Noorderbrug maken hier tegen een kleine vergoeding gebruik van.”

In Activiteitencentrum Het Kompas begeleiden professionals van De Noorderbrug mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke beperking of een chronische neurologische aandoening. Cliënten werken in dit centrum aan het (her)vinden en het leren toepassen van aangeleerde vaardigheden ten behoeve van hun zelfredzaamheid, zelfregie en maatschappelijke participatie. MindUp, onderdeel van GGZ Friesland, begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving.

Print deze pagina