De Noorderbrug doneert aan Coalitie voor Inclusie

  • Volg ons:

01.09.2014

De Coalitie voor Inclusie bestaat uit maatschappelijk betrokken mensen en organisaties die zich op een positieve manier inzetten voor het verbeteren van de mogelijkheden van mensen met een beperking om mee te doen aan onze samenleving. De Noorderbrug is ambassadeur van het denken in mogelijkheden en stimuleert meedoen aan de samenleving op allerlei manieren. Door een bedrag te doneren aan de Coalitie voor Inclusie draagt De Noorderbrug de stichting een warm hart toe.

In het kort

De Coalitie voor Inclusie wil dat Nederland de gelijke rechten van mensen met een beperking waar gaat maken en er actief mee aan de slag gaat, bijvoorbeeld door het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking te bekrachtigen en implementeren. Donaties worden ingezet ten behoeve van publiciteit en activiteiten rondom het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Bijna alle landen (192 lidstaten) werken samen in de Verenigde Naties (VN) aan internationale vrede, veiligheid en mensenrechten. Dit gebeurt onder andere door bindende internationale afspraken te maken over deze onderwerpen. Wereldwijd is meermalen vastgesteld dat mensen met een beperking vaak buiten gesloten en gediscrimineerd worden, vaker in armoede leven, vaker slachtoffer zijn van misbruik, mishandeling of uitbuiting, niet serieus worden genomen en minder kans hebben op een goede opleiding of werk dat bij hen past. Daarom hebben de Verenigde Naties besloten de rechten van mensen met een beperking vast te leggen in een nieuw verdrag. In dit verdrag worden niet alleen de rechten van mensen met een beperking erkend, maar wordt ook afgesproken wat er op allerlei vlakken gedaan moet worden om te zorgen dat kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Nederland heeft het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking nog niet geratificeerd. Op 18 juli 2014 heeft het kabinet de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking  ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer start de behandeling van de wetsvoorstellen met een schriftelijke vragenronde met als deadline 30 september 2014. Vermoedelijk zal de Tweede Kamer hierover bovendien ook een rondetafelgesprek organiseren.

Print deze pagina