De Noorderbrug bepaalt op spectaculaire wijze haar strategie

  • Volg ons:

29.10.2015

De Noorderbrug maakt werk van haar visie: het aanboren van eigen kracht, eigen regie en talenten van cliënten, hun familie, medewerkers en andere betrokkenen bij de organisatie. Logischerwijs is het bepalen van de strategie en het meerjarenbeleid van De Noorderbrug dan niet langer alleen een zaak van de raad van bestuur en het managementteam en ‘van bovenaf’, maar juist ook van ‘onderaf’, zodat cliënten, hun familie en medewerkers hierop maximaal invloed kunnen uitoefenen!

In het kort

Vanuit haar visie betrekt De Noorderbrug heel bewust cliënten, verwanten, medewerkers en andere betrokkenen nauw bij haar dienstverlening. Dit doen we vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en het ontdekken van talenten en mogelijkheden kwaliteit van leven geeft. Bijzonder was bijvoorbeeld al de bouw van het innovatieve en grootschalige Wooncentrum Groningen, dat gebeurde op advies van cliënten en hun familie en waarbij zij gedurende het hele proces hebben meegedacht over allerlei zaken.

Die visie trekt De Noorderbrug naadloos door naar haar meerjarenstrategie, waar de organisatie dit jaar wel op heel bijzondere wijze mee aan de slag is gegaan. Om de meerjarenstrategie van De Noorderbrug nieuwe impulsen te geven werd er een spectaculaire Battle georganiseerd, waarbij bestuurder Marianne van der Harten zich al voor de start van De Battle verbond aan de uitslag van deze dag.

Eind september gingen ruim 130 enthousiaste cliënten, verwanten, medewerkers, leden van de Raad van Toezicht van De Noorderbrug en  studenten van de Rijksuniversiteit Groningen de uitdaging aan om samen de strategie van De Noorderbrug te bepalen. Deze energieke middag vond plaats op het hoofdpodium van Martiniplaza, omdat alle deelnemers een actieve rol hadden en daarmee rechtstreeks invloed uitoefenden. Toekijken vanaf de kant of vanuit de zaal was niet mogelijk. De Battle bestond uit een inhoudelijk en creatief ‘gevecht’ om de beste bewegingen voor de toekomst met elkaar te kiezen vanuit de visie van De Noorderbrug. Daarbij werd nagedacht over de vragen: wat voegt waarde toe aan de kwaliteit van leven van clienten, wat maakt het werk voor medewerkers aantrekkelijk, hoe blijven we financieel gezond? Geïnspireerd door aansprekende ‘energizers’ zoals muziek en film, en onder hoge tijdsdruk, kwam de creativiteit van de teams los en kwamen de beste ideeën naar bovendrijven.

Marianne van der Harten: “Deze bewegingen hebben een sterke focus op het verdiepen en in de praktijk brengen van onze visie. Zo was er het idee van een cliënt, een computerloze dag en tijd voor de ‘waarde-loze vraag’, om elkaar écht te leren kennen vanuit oprechte aandacht voor elkaar. En pleitte een verwant met zijn idee voor het creatiever omgaan met regels om zo de cliënt centraal te zetten. Uit alle bewegingen sprak een duidelijke rode draad: aan de slag met onze visie!”

De Noorderbrug Battle aftermovie


Print deze pagina