Beeldschermcommunicatie brengt ‘Zorg Dichterbij’

  • Volg ons:

17.07.2014

Met eigen regie, eigen kracht en veiligheid als uitgangspunten, startte De Noorderbrug in 2012 de pilot ‘Zorg Dichterbij’ met InvoorZorg, een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS en Vilans. Het idee voor Zorg Dichterbij ontstond door de innovatiewedstrijd die ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van De Noorderbrug was uitgeschreven. Een cliënt kwam met het winnende idee: beeldschermcommunicatie om het gevoel van contact, veiligheid en vrijheid voor thuiswonende cliënten te vergroten. Begin juli werden de succesvolle uitkomsten van de pilots tijdens een feestelijke slotbijeenkomst op het activiteitencentrum in Drachten gepresenteerd.  

In het kort

De Noorderbrug investeert op verschillende terreinen in innovatieve projecten, variërend van zorginhoudelijke ontwikkelingen tot samenwerkingsverbanden. In het kader van de strategie voor de toekomst is besloten om bij innovatie alle focus te leggen op ontwikkelingen op het gebied van ICT, domotica en beeldschermcommunicatie. De Noorderbrug wil met Zorg Dichterbij een belangrijke bijdrage leveren aan meer eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt en hierdoor de participatiemogelijkheden van cliënten versterken. Beeldschermcommunicatie zet de ondersteuning van cliënten niet op afstand. Het brengt de zorg juist dichterbij. Met deze innovatieve vorm van dienstverlening kunnen cliënten bij De Noorderbrug, ook binnen het Wmo-landschap, rekenen op professionele ondersteuning op maat.

De pilot Zorg Dichterbij is eind 2012 op verschillende plaatsen van start gegaan, zowel in een stedelijk als in een landelijk gebied. Ongeveer twaalf cliënten en hun begeleiders kregen tablets die via een beschermde, open verbinding met elkaar in contact staan. Deelnemers van de pilot zien de meerwaarde. Zij ervaren het beeldschermcontact als flexibel en tijdbesparend. Cliënten hebben het werken met een beeldscherm sneller onder de knie dan verwacht. Het persoonlijk contact blijft wel nodig, maar kan een stuk minder.

“In het begin moest ik er aan wennen dat mijn contactpersoon niet bij me aan tafel zat. Nu ben ik er erg blij mee. Als je ergens mee zit heb je meteen contact. Dat helpt mij beter dan één keer per week een afspraak van een uur. Het geeft me een veilig gevoel dat mijn contactpersoon zo dichtbij is” – aldus een enthousiaste cliënt.

Niet alleen cliënten, maar ook medewerkers zijn blij met deze nieuwe manier van werken: “Ik was vooraf een beetje sceptisch, geef ik toe, maar na het starten van de pilot zag ik al snel de mogelijkheden. Beeldschermcontact is veel scherper in doelformulering en resultaatgerichter dan een huisbezoek en het geeft cliënten veel meer eigen regie. Cliënten zijn meer ‘eigen baas’ over hun agenda en hebben meer vrijheid. Beeldschermcommunicatie zorgt voor meer contactmogelijkheden, waar mogelijk. Bijvoorbeeld op hun eigen kamer in plaats van in de huiskamer met de moeder erbij.” 

Zorg Dichterbij is niet meer weg te denken in de ondersteuning van De Noorderbrug. Naar aanleiding van de positieve resultaten en de enthousiaste reacties van cliënten en medewerkers krijgt het project een vervolg en uitbreiding in het gehele werkgebied van De Noorderbrug. Ook wordt de techniek toegepast in nieuwe wooncentra. In Deventer werkt het wooncentrum voor doven al met Zorg Dichterbij. Medio 2014 is de voorzichtige pilot uitgegroeid naar ruim 100 cliënten, die een deel van hun begeleiding via beeldschermcontact krijgen. Zorg Dichterbij wordt stap voor stap beschikbaar gesteld voor thuiswonende cliënten van De Noorderbrug en past goed bij de ontwikkelingen van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die in 2015 van kracht wordt. Het werkt efficiënt en het versterkt mensen in hun eigen regie en eigen kracht.

Reportage Zorg Dichterbij RTV Drenthe (16 juli 2014)

video InvoorZorg

Print deze pagina