Iedere dinsdag zwem ik en op woensdag sport ik met de studenten van het Alfa-college. Hierdoor kan ik sportief bezig zijn en daarnaast een gezellige ochtend hebben met medebewoners die ook meedoen. Ik vind het fijn dat ik op deze manier vaker aan het bewegen ben. Na het sporten drinken we een kopje koffie samen.

Anton

Anton

Positieve Gezondheid, vitaliteit en veerkracht zijn begrippen die de afgelopen jaren veel aandacht kregen binnen De Noorderbrug vanuit het project Vitaliteit. Dat leidde tot veel initiatieven vanuit het besef dat vitaliteit bijdraagt aan een waarden-vol leven. Zeker als dit gecombineerd wordt met een leuke ontmoeting. De samenwerking met studenten van het Alfa-college is hiervan een goed voorbeeld.

Twintig studenten van de afstudeerrichting Bewegingsagogie ondersteunen cliënten van De Noorderbrug iedere woensdagmorgen bij verschillende sportactiviteiten. De studenten worden opgeleid om mensen die moeite hebben met bewegen te ondersteunen tijdens het sporten. Een win-win situatie: studenten van het Alfa-college krijgen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en cliënten werken aan hun gezondheid.

Tijdens de sportactiviteit begeleiden en coachen studenten cliënten en ze doen zelf ook mee. Ook is er ruimte voor één-op-één activiteiten. Per week stemmen de studenten met de cliënten af waar hun bewegingsbehoefte ligt. Zo zorgen ze ervoor dat het aanbod iedere week passend is en uitdagend blijft.

Als docent vind ik het fantastisch om te zien dat onze studenten passende activiteiten bedenken voor de cliënten en dat ze samen plezier hebben. Dit is heel leerzaam voor hen.

Jasper Wiersema - Docent Alfa-college

Uitdaging is er zeker want onlangs hebben ze met zijn allen geschaatst. Een bijzonder moment voor veel cliënten want de meesten van hen waren voor het eerst in hun leven op een ijsbaan. Schaatsen was een wens van cliënt Jeroen, die werd vervuld door student Thomas. Hij regelde dat de ijsbaan in Sportcentrum Kardinge exclusief voor de tien cliënten werd opengesteld.

Ik ben gewend om te schaatsen, maar als ik de lach op de gezichten van de cliënten zie, besef ik dat we echt iets bijzonders voor hen geregeld hebben.

Thomas - Student Alfa-college