Samen kom je verder dan alleen. Verder in het denken, in het werken en in plezier maken. Samen-werken zorgt voor meer (ver)binding en draagkracht en ontmoeten vraagt dus ook echt ont-moeten.

Marianne van der Harten - Raad van Bestuur

Marianne van der Harten - Raad van Bestuur

Om tot waardevolle input voor het jaarplan van De Noorderbrug te komen organiseerden we in 2017 de kaderbriefbijeenkomst. Ongeveer 40 mensen uit de hele organisatie dachten na over de  uitgangspunten van het jaarplan van De Noorderbrug. De groep bestond uit cliënten van de medezeggenschapsraden, de ondernemingsraad, medewerkers van het servicebureau en een  afspiegeling van medewerkers uit alle provincies . Dit leverde veel gespreksstof, motivatie en plezier op. En: als je samen plezier hebt, stroomt de energie. Dan werk je lekker samen en komen de ideeën vanzelf. Dat bleek ook tijdens de vervolgsessie in september. Daarmee is meteen ons belangrijkste voornemen voor 2018 naar voren gekomen: “Met plezier samen-werken en ont-moeten”. Een manier van werken die we zeker door gaan zetten! We hebben hiermee al een mooie start gemaakt tijdens het symposium Hart voor Kwaliteit voor ruim 100 collega’s.