Op deze manier laat ik mijn stem namens de cliënten horen en kan ik namens cliënten feedback geven. Op bezoek gaan bij andere locaties voor een cliëntaudit helpt mij om te bekijken en te beleven wat er nog anders en beter kan. Ook kan ik hierdoor een vergelijking met mijn eigen woonsituatie maken. Logisch dat het er niet op elke locatie hetzelfde aan toe gaat. Maar we krijgen zo zicht op de verschillende manieren van werken, juist van cliënt tot cliënt. Zo help ik ook andere  cliënten die wonen bij De Noorderbrug in het verbeteren van de kwaliteit van bestaan.

Steven

Steven

Passend bij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en bij onze ambities om cliënten als ervaringsdeskundigen een stem te geven in het verbeteren van de kwaliteit van bestaan en zorg zijn we het project ‘Kwaliteit? Laten we zelf eens gaan kijken!’ gestart om cliëntaudits voor te bereiden. De projectleiding is in handen van een projectleider, die vanuit haar achtergrond en werkervaring (met een lichamelijke beperking) een brede ervaring meeneemt in het project. 

Eind 2017 vond de eerste cliëntaudit plaats. Hierbij gingen vier cliënten van Wooncentrum Groningen en drie cliënten uit Emmen bij elkaar op bezoek om in gesprek te gaan over onderdelen van de kwaliteit van wonen en dienstverlening bij De Noorderbrug.

De onderwerpen die cliënten onderzoeken tijdens een audit bedenken zij zelf. In deze eerste audit stonden cliënten stil bij de thema’s eigen regie, medicatie, communicatie en voeding. Hoe wordt er hierin naar de cliënt geluisterd? De resultaten en verbeterpunten van de cliëntaudit koppelen cliënten terug aan cliënten en medewerkers.