Door Beelden van Kwaliteit heb ik echt een spiegel voorgehouden gekregen. Ik ben me veel bewuster geworden van wat mijn eigen handelen met iemand anders kan doen. Kleine verschillen in communicatie kunnen al groot verschil maken voor het gevoel van eigen regie bij de cliënt.

Wim Louissen - Begeleider

Wim Louissen - Begeleider

Hoe goed kennen wij het hart - de echte vragen, wensen, dromen of talenten - van cliënten eigenlijk? Hoe dragen wij juist hierin bij aan een waarden-vol leven?

De afgelopen vier jaar heeft De Noorderbrug samengewerkt met Stichting Beelden van Kwaliteit in een omvangrijk onderzoek, gericht op ‘leren door te reflecteren’. Elk team van onze woonlocaties is twee maal in deze periode bezocht door een onderzoeker, die drie weken lang de interventies tussen medewerkers en cliënten op verschillende tijdstippen observeerde en hiervan een feitelijk verslag maakte. Dit verslag werd besproken met het team door een kwaliteitspanel dat gevarieerd was samengesteld: cliënten, verwanten en collega’s van andere wooncentra, gedragswetenschapper, lid Raad van Toezicht, manager, bestuurder, vertegenwoordiger zorgkantoor, vertegenwoordiger gemeente of andere externe belangstellenden.

Het team kreeg op basis van het verslag pluimen en vragen, waardoor zijzelf betekenis konden geven aan de observaties. In de teamreflectie die in een vervolggesprek konden teams dieper ingaan op het verslag en werden medewerkers ondersteund door begeleide intervisie. Bij de onderzochte teams werden vervolgens ad random cliënten geselecteerd, die werden geïnterviewd. Daarnaast vond een interview met de contactpersoon plaats en werd het dossier bestudeerd. Hieruit zijn volgens een wetenschappelijke methodiek cliëntbeelden gedestilleerd.

Doordat ook dit onderzoek na twee jaar is herhaald, ontstaan interessante inzichten over de wijze van werken en hoe soms ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen veel impact hebben. Het perspectief van een cliënt kan bijvoorbeeld drastisch wijzigen doordat een nieuwe contactpersoon anders kijkt naar een cliënt. De titel van het onderzoeksverslag is een citaat van een medewerker, die begrijpt hoe precies het soms komt, om met de cliënt echt te onderzoeken wat de vraag èn de vraag achter de vraag is.

Nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek? Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport met als titel: ‘Eerst vragen, dan ontdekken’.

Meer informatie? Ga naar: www.beeldenvankwaliteit.nl