Zelforganisatie stelt hoge eisen aan samenwerking en reflectie op je handelen. Hoe creëer je veiligheid met elkaar? Hoe leer je elkaar te vertrouwen? Hoe neem je besluiten? Ik coach teams om een sterk en hecht team te worden en te blijven. De medewerkers doen het zelf!

Ellen Roolvink - Adviseur Mooi Werk

Ellen Roolvink - Adviseur Mooi Werk

In de missie van De Noorderbrug komen de zorgvisie en besturingsvisie bij elkaar: ‘ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten’. Onze zorgvisie is gericht op het samenwerken met cliënten en hun netwerk voor een waarden-vol bestaan. Daarbij is de ontmoeting met de cliënt cruciaal, om te horen en te zien wie hij is, te weten wat hem bezig houdt en wat voor hem van belang is.

In onze besturingsvisie zijn de medewerkers, die elke dag de visie in praktijk brengen als vakprofessional, leidend. Zij voegen immers elke dag waarde toe aan het leven van cliënten. Daarom is het belangrijk dat zij  eigenaarschap hebben in alles wat met het zorgproces te maken heeft en verantwoordelijkheid nemen in hun werk. De verschillende rollen worden verdeeld in een team. De samenwerking in een team vraagt vertrouwen en investeren in elkaar. Dat vraagt goede ondersteuning, bijvoorbeeld door de adviseurs ‘mooi werk’, ‘goed leven’, ‘financieel gezond’.

De ontwikkeling van zelforganisatie gaat met vallen en opstaan, we leren al doende door te reflecteren op wat goed gaat en wat beter kan. Zelforganiserend werken vraagt van iedereen een andere oriëntatie en doet een appèl op persoonlijk leiderschap en lef. Of je nou bestuurder bent of begeleider, psycholoog of toezichthouder, adviseur of gastvrouw. We hebben sommige stappen in dit proces te snel gezet of te top down. Daar hebben we van geleerd. We oefenen met anders werken en ontwikkelen een andere taal. Eén van de belangrijkste verbeterpunten was een goede ondersteuning van de teams. Hiervoor heeft grote groep medewerkers plannen  ontwikkeld. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat in het voorjaar van 2017 adviseurs ‘goed leven’, ‘mooi werk’ en ‘financieel gezond’ zijn gestart. Zij ondersteunen de teams met hun uitdagingen en leveren daarbij maatwerk.