De indrukwekkende ervaringen en verhalen van mensen die zijn getroffen door een CVA (herseninfarct / beroerte) en het wel of niet ervaren van een breuk in hun levenslijn, zijn voor mij aanleiding geweest om dit onderzoek te doen.

Ina Venekamp - Gedragswetenschapper

Ina Venekamp - Gedragswetenschapper

Promotieonderzoek naar de betekenis van een CVA in de levenslijn van mensen

Ina doet promotieonderzoek naar de betekenis van een CVA (beroerte) in de levenslijn van mensen. Is er sprake van een breuk in het leven of beleven getroffenen dit anders? De kennis uit het onderzoek kan gebruikt worden (door professionals) in de dienstverlening aan mensen met CVA in de chronische fase. Ina is hoofdbehandelaar van één van onze wooncentra en werkt daarnaast aan haar promotieonderzoek. Zij maakt onderdeel uit van het landelijke NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder, dat zich door middel van het ontwikkelen en uitwisselen van kennis inzet voor verbetering van zorg, ondersteuning en participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in Nederland. Getroffenen en naasten werken in dit project samen met medewerkers van 21 organisaties in het hele land (universiteiten, kennisorganisaties, belangenorganisaties en zorgorganisaties) waaronder Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het promotieonderzoek zal naar verwachting in 2020 tot afronding komen.

Meer informatie over dit NAH-Kennisnetwerk vind je op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Samen werken we aan prachtige vooruitgangen bij cliënten op het gebied van communicatie, met als grootste uitgangspunten: jezelf kunnen zijn, je gewaardeerd voelen en verbonden zijn met andere mensen. De positieve veranderingen die we zien en het plezier dat daarmee gepaard gaat, daar doen we het voor!

Erika Pranger - Gedragswetenschapper

Totale communicatie voor doven werkt

Totale Communicatie is een behandellijn die De Noorderbrug inzet om de communicatie tussen cliënten en hun communicatiepartners inzichtelijk te maken en deze verder te ondersteunen en bevorderen. De focus op Totale Communicatie is versterkt toen Erika bij De Noorderbrug een onderzoek is gestart naar het effect van Totale Communicatie bij cliënten die doof zijn. In samenwerking met het specialistische team Totale Communicatie, bestudeert Erika het effect van de behandelmodule op de cliënt en de mensen uit zijn of haar omgeving. Met dit onderzoek zetten we een belangrijke stap in het transparant maken van de effectiviteit van onze zorg, waarbij onze focus ligt op het verder verbeteren van de behandelingen die De Noorderbrug biedt.