Cliënten weten precies wat ze willen: een dag waarop cliënten uit de verschillende regio’s elkaar in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten met een mooi programma en lekker eten. Vanuit Bureau Medezeggenschap ondersteun ik de medezeggenschapsraden bij de organisatie van zo’n dag. Afgelopen jaar waren we bijvoorbeeld op het TT circuit, een toplocatie! Dan kan de dag eigenlijk al niet meer stuk! Ik merk op deze dagen dat cliënten het fijn vinden om elkaar weer te zien en om samen plezier te maken rond een aansprekend thema dat ze zelf aandragen. Het is echt hún dag en cliënten zijn er beretrots op dat ze dit voor elkaar krijgen!

Martina van den Broek - Secretaris CCR

Martina van den Broek - Secretaris CCR

In juni 2017 organiseerden we vier Dagen van de Medezeggenschap in Drenthe, Friesland en Groningen. Voor dove cliënten uit Deventer en Groningen was er een bijeenkomst in Groningen. Het thema van afgelopen jaar was: 'Vitaliteit en lokale medezeggenschap'. Elke dag werd dit thema anders ingevuld. Tijdens één van de dagen waren bijvoorbeeld studenten aanwezig om beweging te organiseren voor alle deelnemers. Medewerkers van Huis voor de Sport konden daar mooi op inspelen, bijgestaan door actieve cliënten die enthousiast vertelden over hun sportbeoefening.