image bottom

Samenwerken aan een waarden-vol bestaan

Zorgen voor kwaliteit is diep geworteld in de organisatie en de mensen van De Noorderbrug. Verhalen spelen hierin een belangrijke rol. Eigen ervaring en beleving geeft het bestaan immers betekenis. Het is het verhaal van de cliënt dat we als mensenkenner willen leren kennen. In het zorgen voor kwaliteit zijn we op zoek naar een balans tussen cijfermatige instrumenten en verhalen. De Noorderbrug legt het accent meer en meer op het reflecteren, het leren en verbeteren op basis van verhalen over de kwaliteit van bestaan van mensen, in plaats van de kwaliteit van het systeem. Ook heeft De Noorderbrug heeft het afgelopen jaar meegedaan aan de Proeftuin Vernieuwing Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Lees verder

Ervaar het leven van een ander

Sinds een medio 2016 geldt het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking ook in Nederland. Begrip voor iemands beperking is daarbij een belangrijk onderdeel. Leden van de Centrale Cliëntenraad van De Noorderbrug willen precies dat bereiken met het programma ‘Beeldvorming’. In deze workshop kunnen mensen die onbekend zijn met het begrip ‘handicap’ ervaren hoe het is om een handicap te hebben. Ervaringsdeskundigen laten hen zien hoe zij daar zelf mee omgaan.

Lees verder

Beïnvloedt de Wmo de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel?

In opdracht van De Noorderbrug deed Windesheim Flevoland in samenwerking met Zuyd Hogeschool onderzoek naar de wijze waarop de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten beïnvloedt. Kitty Jurius, associate lector NA(H)-zorg op maat Windesheim Flevoland: “We zijn in dit onderzoek onbegrijpelijke situaties tegengekomen, waarin bureaucratie de zorg in de weg staat."

Lees verder

Een ziekte zo erg... dat niemand er over praat

De ziekte van Huntington was in 2016 vaak in het nieuws. Er is baanbrekend onderzoek verricht. De kans dat er binnen tien jaar een geneesmiddel is voor deze erfelijke, dodelijke ziekte is hoopgevend. Het Campagneteam Huntington startte afgelopen jaar in samenwerking met de Vereniging voor Huntington een landelijke campagne om geld in te zamelen voor meer onderzoek. Onze organisatie is specialist voor mensen met deze ziekte. We ondersteunen daarom de campagne en hebben het campagneteam uitgenodigd in het Wooncentrum in Groningen.

Lees meer

Meepraten en meedoen

Cliënten zijn voor ons belangrijke partners in het samenwerken aan een waarden-vol bestaan. Dat kan ook niet anders als je de eigen kracht en talenten van cliënten zegt voorop te stellen. Medezeggenschap wordt op allerlei niveaus georganiseerd en gestimuleerd, in de huiskamer, in de regio en via de Centrale Cliëntenraad.

Lees verder

Leren en groeien

‘Honger naar meer’ is een gezegde dat zonder meer van toepassing is op de zorgprofessionals van De Noorderbrug. Medewerkers zijn nieuwsgierig en leergierig en willen het beste uit zichzelf halen om de specialistische zorg aan cliënten te verbeteren. Investeren in jezelf is dan ook een must om bij De Noorderbrug te werken. Persoonlijk leiderschap en vakmanschap staan hierbij voorop. Dat betekent dat medewerkers zelf initiatief nemen, samen met hun team, om te bepalen welke kwaliteiten en talenten ze verder willen ontwikkelen.

Lees verder

Verwanten trekken samen op

Als ouder, partner, kind, zus of broer, ken je als geen ander de impact van mantelzorg op je leven. Lotgenotencontacten kunnen dan van grote waarde zijn. Die mening wordt gedeeld door veel verwanten. En het onderlinge contact en het contact met De Noorderbrug kon wat hen betreft beter. Daarom richtten twee verwanten enkele jaren geleden de Kerngroep Verwanten op. In 2016 organiseerden ze een themabijeenkomst over Nalatenschap. Dat dit onderwerp bij veel ouders speelt bleek wel. Maar liefst 70 verwanten kwamen ervoor naar Groningen.

Lees meer

Positief gezond en veerkrachtig

Vitaliteit is een belangrijk aspect in de opdracht ‘Goed leven voor cliënten’. Gelijk aan het verhogen van de vitaliteit van cliënten is er daarom binnen De Noorderbrug ook aandacht voor de gezondheid van medewerkers. Want als medewerkers zich bewust zijn van hun vitaliteit, zijn zij beter in staat om hierover in gesprek te gaan met cliënten. Om het thema in te bedden in ons doen en laten is het meerjarenprogramma ‘De Noorderbrug Vitaal’ opgesteld. In 2016 zijn we gestart met de uitvoering hiervan.

Lees meer

De gezonde toekomst

De Noorderbrug maakt zich sterk voor een gezonde toekomst en heeft een aantal jaren geleden expliciet gekozen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door het ‘Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector’ van MVO Nederland te ondertekenen. Sindsdien zijn veel initiatieven ontplooid en hebben cliënten en medewerkers van De Noorderbrug op dit gebied flinke stappen gezet. Deelname aan de Expeditie Duurzame Zorg Noord Nederland vormde daarin een hoogtepunt.

Lees meer

Samen dromen waarmaken

Cliënten die op de Talenten- en Wooncentra komen, kunnen hun droom in een Droomboom hangen en ook de thuiswonende cliënten zijn uitgenodigd hun dromen in te sturen. Velen maken gebruik van deze kans, zo zijn er alleen van de thuiswonende cliënten al 90 dromen ingestuurd. Met hulp van ieders familieleden, vrienden en collega’s willen we zoveel mogelijk dromen waarmaken. Want door de krachten te bundelen en ons netwerk te gebruiken, kunnen we prachtige dingen bereiken.

Lees verder

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in wat De Noorderbrug voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers van Klant & Advies staan u graag te woord.

Lees verder