Integrale samenwerking voor mensen met Huntington

  • Volg ons:

De Noorderbrug werkt integraal samen met andere specialisten, onder wie de Huntington Poli in Grou, de patiëntenvereniging Huntington, woonzorgcentrum De Riethorst Kloosterhoeve en het UMCG, om multidisciplinair de expertise te bundelen en zo de zorg en behandeling steeds verder te verbeteren.

In het kort

Voor de behandeling van mensen met de ziekte van Huntington werken we nauw samen met een multidisciplinair behandelteam. Het team bestaat uit een:

  • Gedragswetenschapper – is als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan in samenwerking met de cliënt, en het monitoren van de voortgang. Daarnaast is de gedragswetenschapper verantwoordelijk voor psychologische ondersteuning en behandelingbij veranderingen in gedrag.
  • Fysiotherapeut – richt zich op de behandeling en verlichting van lichamelijke klachten.
  • Ergotherapeut – geeft behandeling in het onderhouden en ontwikkelen van vaardigheden om dagelijkse handelingen (zoals aankleden en eten) zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.
  • Logopedist – geeft behandeling in het onderhouden van de spreekvaardigheden en het leren omgaan met - en waar mogelijk voorkomen van - verslikking.
  • Diëtist – het continu bewegen kost mensen met Huntington veel energie, daarom is het belangrijk om de voeding zoveel mogelijk af te stemmen op debehoefte van de cliënt. Daarnaast wordt er gekeken naar de samenstelling van het menu omverslikken zo veel mogelijk te voorkomen.

De specialisten uit het multidisciplinair behandelteam zijn allen werkzaam in het Medisch Centrum Zuid in de wijk Corpus den Hoorn, tegenover Wooncentrum Groningen van De Noorderbrug. Vanwege de minimale afstand tussen de locaties kan de samenwerking maximaal benut worden en vindt het contact tussen de specialisten makkelijk plaats. De verschillende behandelingen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat de cliënt uiteindelijk de beste zorg krijgt.

Print deze pagina