Hulp zoeken, bieden en organiseren

  • Volg ons:

De Noorderbrug werkt samen met WeHelpen.nl. WeHelpen.nl brengt cliënten met een hulpvraag online in contact met vrijwilligers op een soort marktplaats voor vrijwilligers. De website geeft invulling aan de wens van mensen om voor elkaar van betekenis te zijn. Dat past uitstekend bij de kernwaarden van De Noorderbrug. Wehelpen.nl laat zien hoe technologie de kwaliteit van zorg en dienstverlening kan verhogen. Het platform maakt hulp zoeken, bieden en organiseren eenvoudig.

In het kort

Initiatiefnemer Coen Versteegh weet hoe belangrijk een netwerk is:

“Toen ik getroffen werd door een hersenbloeding kwam ik in de medische molens terecht. Tijdens de revalidatie nam mijn vrouw een groot deel van de dagelijkse ondersteuning op zich. Omdat ik mijn vrouw niet wilde overvragen, kwam ik op het idee de zorg te verspreiden over meerdere mantelzorgers. Om dat te organiseren hield ik een persoonlijke weblog bij. Zo ontstond langzamerhand het idee voor www.wehelpen.nl. Hier kunnen mensen hulp vinden, aanbieden en een hulpnetwerk organiseren. Dat kan gaan om hulp in allerlei soorten en maten: van kortdurende ondersteuning bij een gebroken been tot langdurige ondersteuning, bijvoorbeeld bij het op orde houden van de administratie.”

De Noorderbrug is ambassadeur van het denken in mogelijkheden en wederkerigheid. Cliënten en hun familie kunnen gebruik maken van vrijwillige ondersteuning, maar ook zelf als vrijwilliger werken. De Noorderbrug is blij samen te werken met een innovatieve partij als WeHelpen.

Pilot in Assen

Bij het Wooncentrum in Deventer en Activiteitencentrum De Delft in Assen is een pilot gestart. Cliënten stellen vacatures op aan de hand van een hulpvraag. Medewerkers geven waar nodig ondersteuning en denken mee over wat een vrijwilliger zou kunnen doen zodat het leven fijner wordt. In deze pilot ligt de nadruk op de hulpvraag van de cliënt. In een later stadium kunnen cliënten ook vacatures opstellen voor het aanbieden van hulp. Dat is het mooie van WeHelpen.nl: de cliënt is niet alleen hulpvrager, maar ook hulpaanbieder, dat is precies waar De Noorderbrug voor staat: denken in mogelijkheden en wederkerigheid.

WeHelpen haalt nationale tv

WeHelpen.nl haalde eerder al een innovatieprijs. Dit voorjaar werd ook aandacht besteed aan het project in Vara consumentenprogramma Kassa.

Wilt u meer weten over WeHelpen?

Ga naar de site: www.wehelpen.nl

Direct contact zoeken kan natuurlijk ook.

Print deze pagina