Disclaimer en Privacy statement

  • Volg ons:

De inhoud van de website van De Noorderbrug is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Stichting De Noorderbrug is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

In het kort

Eigendom

Het materiaal op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, downloadable bestanden, etc.) is eigendom van De Noorderbrug, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden.

Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden opgeslagen, gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van De Noorderbrug.

Copyright © De Noorderbrug

Namen en afbeeldingen

In verband met de privacy van cliënten en medewerkers van De Noorderbrug zijn de namen in verhalen veranderd.
Foto's zijn willekeurig op de site geplaatst. Op foto's afgebeelde personen hoeven geen directe relatie te hebben met de inhoud van teksten.

 

Privacystatement De Noorderbrug

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is De Noorderbrug verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.
Doeleinden gegevensverwerking

De Noorderbrug registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan De Noorderbrug de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.
Toegang tot persoonsgegevens

De Noorderbrug biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan De Noorderbrug u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. De Noorderbrug biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.
Op verzoek verleent De Noorderbrug de bezoeker van de website toegang tot deze persoonsgebonden informatie. De Noorderbrug biedt de bezoeker de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u toegang wensen tot uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact  opnemen met De Noorderbrug.
Internetsites van derden

Op de website van De Noorderbrug kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit privacystatement is niet van toepassing op de (gelinkte) websites van derden. De Noorderbrug draagt geen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites, en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen

De Noorderbrug behoudt zich het recht om de tekst van dit privacystatement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Print deze pagina