De Noorderbrug gaat voor duurzaam

  • Volg ons:

De Noorderbrug heeft een aantal jaren geleden expliciet gekozen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door het ‘Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector’ van MVO Nederland te ondertekenen en initiatieven te ontplooien op dit gebied. In 2015 en 2016 zijn er op dit gebied weer flinke stappen gezet door onze deelname aan de MVO Expeditie Duurzame Zorg Noord.

In het kort

De Noorderbrug maakt zich sterk voor een gezonde toekomst en werkt hiertoe samen met andere maatschappelijk verantwoorde organisaties in een expertisenetwerk. De principes van people, planet en profit staan in het handelen centraal. Vertaald naar de realiteit van De Noorderbrug kunnen we hierbij denken aan het gebruik van duurzame materialen, energiezuinig gebruik van gebouwen en leveranciers die aan MVO-vereisten moeten voldoen. Maar vooral ook aan de zachte people-kanten zoals transparantie en het mee laten denken van cliënten, hun familie en medewerkers over alle aspecten van de organisatie. Gewoonweg omdat dit meer kwaliteit van leven en werken geeft!

Vanuit het manifest staan zeven onderliggende thema’s centraal:

  • Urgentie: werken aan nieuwe en integrale oplossingen vanuit een focus op kwaliteit en lange termijn, denkend vanuit ‘people, planet, profit’.
  • Kwaliteit van leven van de cliënt en zijn omgeving door meer verantwoordelijkheid en eigen regie.
  • Medewerkers: ervoor zorgen dat mensen langer en productiever kunnen werken door het bieden van ruimte en verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede zorg.
  • Transparantie leidt tot inzicht in kosten, risico’s en nieuwe mogelijkheden en is een bron voor innovatie, betere sturing en meer zelfsturing door cliënten.
  • Duurzame bedrijfsvoering door de manier van inkopen en het gebruiken van materialen, gebouwen, energie en grond- en hulpstoffen (hergebruik, innovatie, logistiek).
  • Nieuwe allianties: vanuit vertrouwen samenwerken (kennis en keten) voor hogere kwaliteit en kostenreductie en elkaar aanspreken op rol en verantwoordelijkheden. 
  • Lef tonen door met visie, ambitie en een integrale aanpak de elementen ‘people, planet, profit’ nauw met elkaar te verbinden en ingrijpend te veranderen.

Deze thema’s zijn geïntegreerd in de meerjarenstrategie 2012-2016. De Noorderbrug geeft planmatig invulling aan deze thema’s bij nieuwbouwprojecten. Speerpunten zijn: kwaliteit van leven door gespecialiseerde zorg en voortdurend streven naar verbetering vanuit de methode Regie vanuit Eigen Kracht (REK). Transparantie staat voorop: cliënten, hun netwerk en medewerkers worden intensief betrokken bij het realiseren van nieuwe, gespecialiseerde en grotere wooncentra.

Print deze pagina