Verwanten trekken samen op

  • Volg ons:

Als ouder, partner, kind, zus of broer, ken je als geen ander de impact van mantelzorg op je leven. Lotgenotencontacten kunnen dan van grote waarde zijn. Die mening wordt gedeeld door veel verwanten. En het onderlinge contact en het contact met De Noorderbrug kon wat hen betreft beter. Daarom richtten twee verwanten enkele jaren geleden de Kerngroep Verwanten op.

In het kort

De Kerngroep Verwanten bestaat uit zes leden die regelmatig bijeenkomen. Ze proberen zoveel mogelijk verwanten te betrekken via e-mail en thema-avonden. De kerngroep heeft gesprekken met de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de Regionale Cliëntenraden. Een positieve ontwikkeling, waarbij we elkaar beter leren begrijpen.

De Kerngroep zet zich in het bijzonder in om onderling informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen. Uit de contacten met elkaar bleek dat veel ouders vragen hebben rondom nalatenschap. ‘Wat staat ons kind te wachten als de verwanten er niet meer zijn? Hoe zorg ik ervoor dat de financiën goed geregeld zijn? Hoe en wanneer benoem ik een bewindvoerder of mentor voor nu en voor de toekomst? Vragen over ingewikkelde kwesties. De kerngroep heeft daarom in 2016 gekozen voor een themabijeenkomst nalatenschap. Jan Slangen, voorzitter van de Kerngroep herkent de vragen: “Onze dochter is 40 jaar, wij ondertussen bijna 70 jaar. Omdat we ouder worden denken we meer na over hoe het gaat als we er niet meer zijn. Soms krijgen we vragen van onze dochter over de financiën, het  leven en de maatschappij. Vragen die best ingewikkeld zijn, ondanks dat we al veel geregeld hebben.”

Eén van de leden van de Kerngroep kende notaris mw. Yvon Eerens, die tijdens de bijeenkomst informatie heeft gegeven over allerlei aspecten die bij nalatenschap aan de orde kunnen komen. Dat het thema bij veel verwanten speelt is duidelijk: maar liefst 70 verwanten kwamen naar Groningen voor deze bijeenkomst. Het laatste half uur konden aanwezigen hun persoonlijke vragen stellen aan mw. Eerens en twee van haar collega’s. Ook daar werd veel gebruik van gemaakt. De initiatieven van de kerngroep worden ook door onze organisatie op prijs gesteld. Zo waren enkele medewerkers aanwezig bij de themabijeenkomst. De kerngroep heeft door deze steun en de reacties van aanwezigen een positief gevoel overgehouden aan deze avond.

Print deze pagina