Samenwerken aan een waarden-vol bestaan

  • Volg ons:

Zorgen voor kwaliteit is diep geworteld in de organisatie en de mensen van De Noorderbrug. Verhalen spelen hierin een belangrijke rol. Eigen ervaring en beleving geeft het bestaan immers betekenis. Het is het verhaal van de cliënt dat we als mensenkenner willen leren kennen. In het zorgen voor kwaliteit zijn we op zoek naar een balans tussen cijfermatige instrumenten en verhalen. De Noorderbrug legt het accent meer en meer op het reflecteren, het leren en verbeteren op basis van verhalen over de kwaliteit van bestaan van mensen, in plaats van de kwaliteit van het systeem.

In het kort

Vertellen en tellen in de proeftuin

De Noorderbrug heeft het afgelopen jaar meegedaan aan de Proeftuin Vernieuwing Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het landelijk Kwaliteitskader, dat al een aantal jaren bestaat, geeft duidelijkheid aan cliënten over wat zij mogen verwachten van ‘goede zorg’. Het helpt medewerkers bij het voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. Het kader biedt ook een handvat voor ‘sturen op kwaliteit’ door de leiding van de zorgorganisatie. De proeftuin was een zoektocht naar een kader dat recht doet aan de eigenheid, vraag en zeggenschap van cliënten en medewerkers.

Drie bouwstenen

Het vernieuwde kader kent drie bouwstenen, namelijk: de kwaliteit rond de individuele persoon, de inzichten van cliënten en de zelfreflectie in teams en wooncentra. Iedere zorgorganisatie maakt elk jaar een kwaliteitsrapport op basis van deze bouwstenen en gaat hierover in gesprek met cliënten, medewerkers en andere organisaties. Het nieuwe kader sluit aan bij de missie, visie en werkwijze van De Noorderbrug. Marianne van der Harten, Raad van Bestuur, zegt hierover: “De verleiding was groot om terug te vallen op een format en cijferlijsten. Maar wat zeggen die cijfers over de kwaliteit van leven van cliënten? De relaties met anderen en met name de interactie tussen cliënt en medewerker? De discussie die we hierover met de andere deelnemers hebben gevoerd, werkte inspirerend. Steeds hebben we voor ogen gehouden dat deze rapportage dient om verbetering aan te kunnen brengen in de wijze waarop we cliënten ondersteunen bij een waarden-vol bestaan.”

Verhalen ophalen

Veel van de werkwijzen die De Noorderbrug gebruikt zijn gericht op het ophalen van verhalen en ervaringen. Beelden van Kwaliteit, Ben ik Tevreden en Intervisie voor medewerkers, het zijn allemaal manieren waarmee op basis van de ervaring en het verhaal van de cliënt en medewerker gereflecteerd, geleerd en verbeterd wordt. Vera Bijvang, adviseur Kwaliteit zegt hierover: “Ontmoeten, contact maken, verkennen en doorvragen, de ander goed (leren) begrijpen en respectvol zijn de professionele standaarden die centraal staan in onze manier van werken. Alleen als je het verhaal van iemand kent, leer je de mens ook goed kennen. Dat haal je niet uit cijfers. Dat haal je uit verhalen.”

 

Sinds 2014 loopt binnen De Noorderbrug het onderzoek ‘Planmatig samenwerken aan kwaliteit van bestaan’. Kortweg het ‘zorgplanonderzoek’ genoemd. In dit onderzoek wordt onderzocht op welke wijze we de kwaliteit van leven van cliënten kunnen verbeteren in combinatie met planmatig werken. Via het bestuderen van zorgplannen en interviews wordt gekeken naar ervaringen van cliënten en de betekenis die cliënten geven aan deze ervaringen.

Download hier het volledige kwaliteitsrapport

Print deze pagina