Positief gezond en veerkrachtig

  • Volg ons:

Vitaliteit is een belangrijk aspect in de opdracht ‘Goed leven voor cliënten’. Gelijk aan het verhogen van de vitaliteit van cliënten is er daarom binnen De Noorderbrug ook aandacht voor de gezondheid van medewerkers. Want als medewerkers zich bewust zijn van hun vitaliteit, zijn zij beter in staat om hierover in gesprek te gaan met cliënten. Om het thema in te bedden in ons doen en laten is het meerjarenprogramma ‘De Noorderbrug Vitaal’ opgesteld. In 2016 zijn we gestart met de uitvoering hiervan.

In het kort

De Noorderbrug Vitaal werkt vanuit het gedachtengoed ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber. Huber richt zich op de veerkracht van de mens, niet op de ziekte of beperking. Dit sluit aan bij onze visie, waarin persoonlijke kwaliteiten en talenten centraal staan. Wij gaan uit van wat er wel kan, van mogelijkheden. Positieve gezondheid richt zich dus op het gebied waar iemand wél invloed op heeft, dat geeft energie en veerkracht. Vaak kan gezondheid vanuit dat perspectief nog verder versterkt worden.

Vitale medewerkers…

Binnen alle teams zijn ambassadeurs Vitaliteit benoemd. Daarnaast is er in 2016 een projectleider Vitaliteit benoemd. Zij biedt meerdere keren per jaar de workshop ‘Vitaliteit vanuit positieve gezondheid’ aan. Tijdens deze workshops krijgen medewerkers handvatten om planmatig te werken aan hun eigen vitaliteit. Door deze workshops en de aandacht voor het thema binnen de organisatie zijn medewerkers zich bewuster van wat vitaliteit inhoudt en welke aspecten er invloed op hebben.

…voor vitale cliënten

Doordat medewerkers bezig gaan met het hun eigen vitaliteit kunnen ze met meer begrip met cliënten in gesprek gaan over het thema en kunnen ze samen stappen zetten. Bekend is dat mensen met een handicap vaak (nog) minder beweging krijgen dan de gemiddelde mens. Natuurlijk wordt daarom gekeken naar mogelijkheden voor beweging. Maar positieve gezondheid kijkt verder dan dat. Zo is er evenveel aandacht voor mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, zingeving en sociaal maatschappelijk participeren.

“Ik dacht dat ik al bewust bezig was met mijn gezondheid”

Het afgelopen jaar zijn er op veel locaties vitaliteitsbijeenkomsten georganiseerd. Projectleider Annemarijke was hierbij aanwezig en zegt hierover: “We hebben met elkaar gesproken over het belang van bewegen en dat het goed is om even naar buiten te gaan wanneer je je niet zo goed voelt.” Cliënten vinden de gesprekken over dit thema soms best confronterend, maar ook heel nuttig: “Ik dacht dat ik altijd al bewust bezig was met mijn gezondheid, maar dat bleek niet zo. Ik eet nu gezonder en merk nu al dat ik meer energie krijg.”

Meten is weten

Ook hebben cliënten gemeten hoe zij hun vitaliteit beleven door middel van het  ‘spinnenweb’. Met de uitkomsten hiervan is inzicht verkregen in de factoren die voor cliënten van invloed zijn op hun vitaliteitsgevoel.

Annemarijke Terpstra: Vitaliteit in de Draakstraat

“Vandaag verzorg ik een workshop Ademhalen voor de 50+ groep op het Talentencentrum voor Doven in de Draakstraat. Iedere dinsdagmiddag komt deze groep bijeen om gezamenlijk deel te nemen aan de activiteiten. Vandaag is het thema Vitaliteit en het belang van een rustige ademhaling. Voor het vertellen van het verhaal word ik ondersteund door Wietske, die voor mij zal tolken. Om het verhaal ook zichtbaar te maken heb ik een aantal grote platen gemaakt met daarop afbeeldingen die mijn verhaal ondersteunen.

Met elkaar praten we over het belang van schone lucht, een cliënt vertelt enthousiast dat hij een keer in Zwitserland was en dat hij zich door de schone lucht zo goed voelde. Een andere cliënt geeft aan dat het door astma soms best lastig is om adem te halen. Samen oefenen we een rustige ademhaling:
In……… Uit…….. Pauze………

Door langer uit te blazen en een korte pauze te nemen voor de volgende inademing verleng je je ademhaling en heb je het meeste rendement van de zuurstof die je binnen krijgt. Als je rustig kunt ademen kan een gevoel van gejaagdheid weggenomen worden, is het makkelijker te ontspannen en val je sneller in slaap. Niet iedereen lukt het in één keer. Mooi zijn de reacties en cliënten geven aan dat het best moeilijk is.”

Print deze pagina