Meepraten en meedoen

  • Volg ons:

Cliënten zijn voor ons belangrijke partners in het samenwerken aan een waarden-vol bestaan. Dat kan ook niet anders als je de eigen kracht en talenten van cliënten zegt voorop te stellen. Medezeggenschap wordt op allerlei niveaus georganiseerd en gestimuleerd.

In het kort

In de huiskamer

Op elk woon- en talentencentrum functioneert een lokale raad of huiskameroverleg. Toch is hier ruimte voor verbetering. Afgelopen jaar heeft een groep van 26 medewerkers, cliënten en een verwant  daarom (in het kader van de Proeftuin Vernieuwing Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) hun hoofd gebogen over de lokale medezeggenschap. Er werd gezocht naar manieren om de lokale medezeggenschap aantrekkelijker te maken en cliënten en medewerkers te enthousiasmeren. Een medewerker: “Door het uitwisselen van ervaringen doe ik nieuwe ideeën op. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn. Een themabijeenkomst kan ook goed werken. En sfeer is bepalend: een goede voorbereiding, iets lekkers bij de koffie, een spelletje na afloop.” Er komt zeker een vervolg, want zoals één van de cliënten opmerkte: “Het gaat er niet om een cliënt in zijn kracht te zetten, het gaat er om recht te doen aan een cliënt.”

Eigen regie in de regio

Ook op regionaal niveau hebben cliënten een vertegenwoordiging. Deze raden worden regelmatig geraadpleegd en om advies gevraagd. Zo waren de raden vertegenwoordigd bij gesprekken met de Raad van Bestuur en het Zorgkantoor. Daarnaast hebben deze regionale raden in 2016 op eigen initiatief elk een Dag van de Medezeggenschap georganiseerd. De raden kozen zelf een thema, zoals ‘Armoede’, ‘Sociaal leven met een minimum inkomen’ en ‘Elkaar ontmoeten en van elkaar leren’. Jetse, lid van de Cliëntenraad Friesland, hielp mee met de organisatie van de Dag van de Medezeggenschap die plaats vond in Earnewoude. De organisatie is in goed overleg met de raadsleden gegaan: “Iedereen gaf zijn of haar input en ideeën over de invulling van de dag en wat mij betreft is daar een hele goede dag uit gekomen!” Het was voor het eerst dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd werd. Hoewel ze geen klachten hebben ontvangen, weet Jetse wel een aandachtspunt: “Een volgende keer moeten we misschien eens korte vragenlijstjes uitdelen aan de mensen die komen, zodat ze hun mening kunnen geven voor een eventuele volgende dag.”

Met goedkeuring van de centrale cliƫntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt alle cliënten die zorg en begeleiding van ons ontvangen. Zij zijn tevens directe gesprekspartner van de Raad van Bestuur voor de organisatiebrede punten zoals een jaarplan en een jaarverslag. De CCR wordt bij allerlei ontwikkelingen betrokken, zoals de nieuwbouw van wooncentra, organisatieontwikkelingen en bij de sollicitatieprocedure van managers.  Eén van de managers vond dit een inspirerende werkwijze: “Ik heb het gesprek met de cliënten als erg waardevol en tegelijkertijd ook spannend ervaren. Hoe reageer ik op hen en zij op mij? Tijdens het gesprek merkte ik al snel dat dit eigenlijk heel soepel ging.”

Print deze pagina