Leren en groeien

  • Volg ons:

De Noorderbrug werkt aan talentontwikkeling en het ontdekken van mogelijkheden, van wat er wél kan. Onze missie gaat net zo hard op voor cliënten als voor medewerkers.

In het kort

‘Honger naar meer’ is een gezegde dat zonder meer van toepassing is op de zorgprofessionals van De Noorderbrug. Medewerkers zijn nieuwsgierig en leergierig en willen het beste uit zichzelf halen om de specialistische zorg aan cliënten te verbeteren. Investeren in jezelf is dan ook een must om bij De Noorderbrug te werken. Persoonlijk leiderschap en vakmanschap staan hierbij voorop. Dat betekent dat medewerkers zelf initiatief nemen, samen met hun team, om te bepalen welke kwaliteiten en talenten ze verder willen ontwikkelen.

“Reflectie is een manier van zijn”

Vakmanschap betekent ook dat je als medewerker bezig bent met reflecteren op je handelen, om de cliënt beter van dienst te zijn. Reflecteren is voor medewerkers bij De Noorderbrug cruciaal. Ervaringen van cliënten zijn hierbij onmisbaar. “Met iedereen die binnen De Noorderbrug komt werken praten we tijdens de sollicitatiegesprekken al over reflectie. Reflectie is bij ons een manier van zijn”, aldus Esther, lid van het managementteam.

Verschillende methodes en instrumenten ondersteunen ons bij dit streven. Zoals Beelden van Kwaliteit, Ben ik Tevreden (BIT), en Regie vanuit Eigen Kracht. Het afgelopen jaar is daarnaast geïnvesteerd in intervisiebijeenkomsten en moreel beraad.

Visie voor intervisie

Medewerkers die deelnamen aan de intervisie hebben als start van het intervisietraject een voorbereidende visiebijeenkomst bijgewoond. In deze bijeenkomsten is onze visie verbonden aan de dagelijkse praktijk van handelen. Tijdens de bijeenkomsten kwamen mooie voorbeelden naar voren van situaties waarin de visie vormgegeven werd. Daarnaast zijn in de dialoog ook tips en handvatten met elkaar uitgewisseld.

“Aandacht voor de cliënt en een respectvolle dialoog betekent soms ook dat je een cliënt moet confronteren. Een behandelsessie hoeft niet altijd gezellig en leuk te zijn. Tijdens een fysieke training deden we een oefening die ging over leiden en volgen. De cliënt vond de vragen die ik hierover stelde niet leuk en vroeg me of ik naast zijn sportbegeleider ook al zijn psycholoog speelde. Ik vertelde hem dat ik er niet alleen was om het hem naar zin te maken, maar dat de oefeningen bedoeld zijn om hem inzicht te geven. Waarop een andere cliënt reageerde: “Van wrijving komt glans.” Uiteindelijk kwam de cliënt toch met zijn verkregen inzicht en kreeg hij veel bijval en begrip uit de groep.”

“Ik heb een functiebeperking aan mijn arm en heb deze ervaring gebruikt om een cliënt, die een functiebeperking aan zijn hand heeft, te motiveren zelf te leren eten. Het gaat om het denken in mogelijkheden en het zetten van kleine stapjes die bij jou passen als individu. Door een gestructureerd overzicht van stappen en mijn stimulans kon de cliënt het oefenen volhouden. We genoten allebei van de positieve resultaten. Ik heb daadwerkelijk een bijdrage geleverd aan een waarden-vol bestaan voor deze cliënt. Het is toch veel fijner om zelfstandig te kunnen eten dan afhankelijk te zijn van anderen?”

Print deze pagina