De smaakmakers

  • Volg ons:

Gezond, gezellig en (h)eerlijk eten is voor iedereen belangrijk voor de kwaliteit van leven. Omdat cliënten hierover niet tevreden zijn, startte vorige jaar het project ‘De Smaakmakers’. De Wooncentra in Bedum, Groningen en het Wooncentrum voor Doven in Groningen dienden als proefomgeving.

In het kort

Bij de dagelijkse maaltijden komt veel kijken, denk aan het kiezen van het menu, de juiste hoeveelheden inkopen, de bereiding en de presentatie op de borden. Daarbij moet je rekening houden met ieders voorkeuren, dat er niet teveel weggegooid wordt en dat het binnen budget is.

Met behulp van Jelle

Omdat veel factoren van invloed zijn op tevreden eters hebben we de hulp ingeschakeld van Jelle Ferwerda. Jelle is specialist gastvrijheid en gastronomie (kunst van lekker eten en drinken) bij Diverzio. Hij liep enkele maanden mee op de drie pilotlocaties om te ontdekken hoe we werken en hoe het beter kan. Jelle: “Ik werd door iedereen met open armen ontvangen. Ik mocht alles zien en vragen stond altijd vrij. Ik leerde veel bewoners kennen en kreeg veel tips te horen. Want zodra het over eten en drinken gaat heeft iedereen een mening.”

Samen met cliƫnten

Behalve de ontdekkingen van Jelle zijn cliënten via een vragenlijst bevraagd en is er nauw contact geweest met de centrale en regionale cliëntenraad. Begrip krijgen voor de wensen en de mogelijkheden stond centraal. Zo hebben twee cliënten en een verwant een kijkje in de keuken gekregen bij de leverancier van de maaltijden, Distrivers. Hieruit bleek dat de smaak veelal goed is, maar dat de bereiding beter kan en dat cliënten soms meer variatie willen. Dat vraagt specifieke kennis en kunde van de gastvrouwen en -heren.

Vakmanschap

Het project ‘De Smaakmakers’ heeft veel concrete actiepunten opgeleverd waar we in 2017 mee verder gaan. Een voorbeeld hiervan is de training ‘De Smaakmakers’ voor alle gastvrouwen en -heren binnen De Noorderbrug. Gedurende vier dagdelen krijgen ze uitleg over gastvrijheid, beroepshouding, interactie, financiën en het samenstellen van menu’s. Jelle: “Tijdens de trainingen vindt veel kruisbestuiving en uitruil van ervaringen onder de gastvrouwen en -heren plaats. Collega’s die elkaar niet of niet vaak zien vinden elkaar en kijken bij elkaar in de keuken. Zo zien ze ook wat wel en niet werkt. Hiermee vergroten zij hun vakmanschap, met als belangrijkste doel dat cliënten genieten van het eten!”

Print deze pagina