Innovatie en verandermanagement

  • Volg ons:

De Noorderbrug investeert op verschillende terreinen in innovatieve projecten, variërend van zorginhoudelijke ontwikkelingen tot samenwerkingsverbanden. In het kader van de strategie voor de toekomst is besloten om bij innovatie alle focus te leggen op ontwikkelingen op het gebied van ICT, domotica en beeldschermcommunicatie.

In het kort

Zorg Dichterbij

Met eigen regie, veiligheid en efficiency als uitgangspunten, startte in 2012 de voorbereidingen voor Zorg Dichterbij met Invoorzorg, een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS en Vilans. Het idee voor Zorg Dichterbij ontstond door de innovatiewedstrijd die ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan was uitgeschreven. Één van de cliënten kwam met het winnende idee: beeldschermcommunicatie om het gevoel van contact en veiligheid te vergroten.

In 2013 startten de pilots Zorg Dichterbij op verschillende locaties. Cliënten en medewerkers kregen een tablet die via een beschermde open verbinding met elkaar in contact staan. Cliënten en medewerkers die deelnamen aan de pilot zien de meerwaarde. Zij ervaren het beeldschermcontact als flexibel en tijdbesparend. Het persoonlijk contact blijft wel nodig, maar kan een stuk minder. Ook ervaren cliënten een veilig gevoel en ervaren zij dat de contactpersoon dichtbij is. Na deze positieve resultaten krijgt het project een vervolg en uitbreiding in het gehele werkgebied van De Noorderbrug. Ook wordt de techniek toegepast in nieuwe wooncentra. In Deventer werkt het wooncentrum voor doven al met Zorg Dichterbij.

Strategisch veranderen

De Noorderbrug is een organisatie die in snel tempo aan het veranderen is, om mee te kunnen bewegen met de eisen die gesteld worden door een veranderende omgeving. De Noorderbrug is niet de enige organisatie die dit doet, maar handelt wel op een aansprekende manier, door die verandering diepgaand en rigoureus door te voeren vanuit de visie en kernwaarden.

Print deze pagina