Beelden van Kwaliteit

  • Volg ons:

In het Kwaliteitskader van de zorg wordt gebruik gemaakt van indicatoren, standaarden en protocollen voor het meten van de kwaliteit van zorg. Maar wat zeggen die cijfers over de kwaliteit van leven van cliënten, de relaties met anderen en met name de interactie tussen de cliënt en medewerker? Daar liggen immers belangrijke aanknopingspunten voor het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van zorg. De Noorderbrug vond in Stichting Beelden van Kwaliteit een waardevolle partner voor dit vraagstuk.

In het kort

De verbinding leggen tussen kwaliteitsverantwoording en verbetering op een manier die effectief is en er echt toe doet. Dat is waar ‘Beelden van Kwaliteit’ om draait. Binnen deze wetenschappelijke aanpak wordt de manier waarop medewerkers met cliënten omgaan drie weken lang geobserveerd door een participerend onderzoeker. Deze participerend onderzoeker is hiervoor speciaal opgeleid door een onderzoeker van de Vrije Universiteit, waar de Stichting Beelden van Kwaliteit is ondergebracht. Het resultaat van de observatie is een verslag bestaande uit beelden die laten zien hoe begeleiders cliënten ondersteunen in de kwaliteit van leven. Een kwaliteitspanel bespreekt de rapportage met het team, waarbij het team betekenissen toekent aan de geschetste beelden. Zo’n kwaliteitspanel bestaat uit cliënten, verwanten, gedragswetenschappers, collega’s van een ander wooncentrum, een lid van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiging van het managementteam, een vertegenwoordiger van de gemeente en een vertegenwoordiger van het zorgkantoor.

Alle wooncentra van De Noorderbrug in Groningen hebben in 2014 meegedaan aan Beelden van Kwaliteit. In 2015 zijn de wooncentra in Drenthe en Friesland en de wooncentra voor doven gestart met de methodiek. In Groningen is een vervolgonderzoek gehouden, om in kaart te brengen welke veranderingen er in een jaar plaatsvinden.

Lydia en Loes, beide cliëntcoördinator in het wooncentrum voor Doven van De Noorderbrug in Deventer, delen hun bevindingen.

Lydia vertelt: “Beelden van Kwaliteit maakt situaties ‘achter de schermen’ helder en inzichtelijk, zonder dat er gekeken wordt vanuit een ‘vastgeroest’ kader. Dat een ander meekijkt met de kwaliteit die we leveren, zorgt ervoor dat er eventuele blinde vlekken helder worden. Ook is een andere invalshoek zeer prettig. Dit alles creëert een bewustzijn waar vanuit verder gebouwd kan worden. Zo is het aan ons geïntroduceerd en zo hebben wij het ook ervaren.” Loes vervolgt: “Het terugkoppelen van de bevindingen tijdens de panelbijeenkomst was zeer verhelderend. Vingers werden op zere plekken gelegd, zodanig dat wij als medewerkers de ogen geopend kregen en zagen wat er werkelijk gebeurde en wat wij hierin anders kunnen doen in de toekomst. De wijze waarop dit aan ons teruggegeven werd, vonden we mooi: bevragend, opbouwend, met respect voor gemaakte keuzes. Wat we erg fijn vinden is dat er ook ruimte was voor de zaken die goed lopen. Deze pluimen zijn mooi om te ontvangen!”
 

Print deze pagina